Zekerheid in taxeren

U wilt de waarde kennen van uw woning? Of het nu om een relatief simpele of zeer complexe taxatie gaat, de taxateur van Agricola Makelaardij verzorgt een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie.

Agricola Makelaardij is aangesloten bij brancheorganisatie VBO. De taxateur is gecertificeerd en geregistreerd bij het kwaliteitsregister NRVT. Dat betekent dat de taxateur:

 • voldoet aan bepaalde gedrags- en beroepsregels;
 • deskundig is;
 • wordt erkend door geldverstrekkende instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen etc.;
 • het NWWI taxatierapport conform uniforme eisen en rekenmethodes wordt opgesteld.

Doel taxatie

De taxateur zal altijd naar het doel van de taxatie informeren omdat dit onder meer de rekenmethodiek en complexiteit van de taxatie bepaalt. Mogelijke doelen zijn:

 • het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening;
 • taxatie met het oog op een (mogelijke) aan- of verkoop van een woning;
 • een taxatie t.b.v. het opstellen van uw jaarrekening;
 • een hertaxatie;
 • een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (met de Belastingdienst);
 • kredietfacilitering;
 • onteigening;
 • bij juridische aangelegenheden en/of conflicten, zoals bezwaar-/beroepprocedure WOZ.